Chór Canto

Grudzień to dla nas miesiąc, w którym często gościmy na spotkaniach opłatkowych organizowanych w naszym mieście. Stąd nasza obecność na opłatku pracowników firmy INSTALPROJEKT, pracowników Miejskiego Zespołu Opieki Społecznej czy też na spotkaniu opłatkowym Prezydenta miasta p. Anrzeja Pałuckiego z mieszkańcami Włocławka.

Mecenasem
Canto
jest

Anwil S.A.

Sponsorzy

FRUTUŚ
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Polski Cukier
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
Polskie Przetwory
Urząd Miasta Włocławek

Kontakt

Chór "Canto"
Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku
ul. Wiejska 29
tel. (54) 231-19-88
canto@chorcanto.pl