Chór Canto

Marian Szczepański

 

urodzony 19 sierpnia 1957 roku w Krajence (woj. wielkopolskie) z wykształcenia jest muzykiem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1980 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania muzycznego (1984 r.) i sztuki (2002 r.). W 1998 roku ukończył podyplomowe studia chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Pierwszy chór założył w 1981 roku w Szkole Podstawowej nr 11 we Włocławku (II miejsce na międzywojewódzkim konkursie chórów w 1984 r.). W latach 1983-1988 dyrygował rzemieślniczym, męskim chórem „LUTNIA”.
Jest założycielem i dyrygentem kilku włocławskich chórów:

  • żeńskiego „VLADISLAVIA” Studium Nauczycielskiego, a później Zespołu Szkół Technicznych w latach 1987-2002.
   Sukcesy chóru:

   • 5 „Srebrnych Kamertonów” na Ogólnopolskich Konkursach Chórów Dzieci i Młodzieży Szkolnej (1990-1994)
   • nagroda za najlepszy debiut na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu (1991 r.)
   • I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (1993 r.)

   Podczas wizyty papieża Jana Pawła II we Włocławku chór śpiewał na spotkaniu w Katedrze z nauczycielami i katechetami. Uczestniczył również w mszy transmitowanej przez Polskie Radio z Kościoła św. Krzyża w Warszawie. W latach 1991, 1992, 1995 koncertował w Hiszpanii (Oviedo, Turon, Caborana, Torrevieja, Alicante).

   W 1993 r. koncertował we Francji (Poitiers, La Rochelle, St. Maurice La Clouere, Sain Savain). W 1997 roku występował w Czeskim Cieszynie (Gimnazjum Polskie).

  • chóru mieszanego „PRO MUSICA” Zespołu Kolegiów Nauczycielskich (1993-2000). W 1996 roku zdobył „Złoty Kamerton” i puchar Ministra Edukacji Narodowej, a „Srebrne Kamertony” w latach 1994, 1995, 1997, 1998 na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
  • chóru mieszanego „CANTO” Zespołu Szkół Muzycznych (1991 r.). Od momentu założenia chór zdobywał czołowe miejsca na konkursach szkół muzycznych w Inowrocławiu i Myśliborzu (1992-1997). W 1999 roku wziął udział w Konkursie Habanery i Polifonii w Torrevieja (Hiszpania). W tym samym roku zdobył I miejsce w konkursie o puchar Marszałka Sejmiku Samorządowego woj. kujawsko-pomorskiego, a w roku 2000 I miejsce i puchar Marszałka Sejmiku Samorządowego woj. łódzkiego w Konkursie „CANTIO LODZIENSIS”. W roku 2001 uczestniczył w mszy transmitowanej przez TV Polonia. W 2003 r. zdobył II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kolęd w Toruniu i III miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. W 2004 roku III miejsce na Festiwalu Pieśni Liturgicznej, a w 2005 r. II miejsce na festiwalu „CANTIO LODZIENSIS” i I miejsce oraz puchar Marszałka Sejmiku Samorządowego woj. kujawsko-pomorskiego na konkursie w Bydgoszczy. Sukcesy chóru trwają do dziś…

 

Obecnie pracuje również z chórem „ARIOSO” Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej biorąc udział w konkursach i festiwalach: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi (2003 r.), Ogólnopolski Konkurs Kolęd – Toruń 2003 (III miejsce), Ogólnopolski Konkurs Muzyki Liturgicznej (2004 r.), Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej (2005 r.).

Jest autorem muzyki do licznych spektakli dziecięcego teatru „SKENE” oraz kompozycji chóralnych i opracowań pieśni religijnych i świeckich.

Od 1994 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego odbywających się w 2-letnim cyklu KUJAWSKICH SPOTKAŃ CHÓRALNYCH, w których, oprócz liczących się w Polsce chórów, uczestniczyły zespoły z Czech, Białorusi, Rosji i Hiszpanii. Jest również prezesem Stowarzyszenia Edukacyjno – Artystycznego „VLADISLAVIA”.

Ważnym uzupełnieniem pracy zawodowej jest poezja. Debiutował na łamach „Życia Włocławka” w latach 80-tych. Swoje wiersze publikował we „Włocławskich Wiadomościach”, „Gazecie Kujawskiej”, „Wiadomościach Gorzowskich” i „Wiadomościach Lokalnych Ziemi Złotowskiej”.

Wiersze znalazły się również w tomiku „Twórcy regionu” wydanym przez N.K.L. oraz w antologii poezji współczesnej „Ci poeci” wydanej przez D.K.T.K. W 1998 roku ukazał się pierwszy tomik jego poezji „Wiersze są do kochania” (DKTK).

Mecenasem
Canto
jest

Anwil S.A.

Sponsorzy

FRUTUŚ
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Polski Cukier
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
Polskie Przetwory
Urząd Miasta Włocławek

Kontakt

Chór "Canto"
Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku
ul. Wiejska 29
tel. (54) 231-19-88
canto@chorcanto.pl