Chór Canto

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „VLADISLAVIA”
ul. Wiejska 29
87-800 Włocławek

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Statut stowarzyszenia

Celem działania stowarzyszenia jest:

 1. upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa,
 2. kultywowanie tradycji muzycznych miasta i regionu,
 3. propagowanie dorobku muzycznego miasta i regionu w kraju i za granicą,
 4. propagowanie polskiej pieśni świeckiej i religinej w kraju i za granicą,
 5. współpraca ze stowarzyszeniami, zespołami i instytucjami realizującymi podobne cele,
 6. inspirowanie twórczości kompozytorskiej,
 7. podejmowanie innych form działalności wynikających z aktualnych potrzeb społecznych.

 

Cele swoje stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie własnych zespołów chóralnych i instrumentalnych,
 2. promowanie kultury muzycznej przez nagrywanie i dystrybucję nagrań audio i video,
 3. organizowanie koncertów chórów i zespołów instrumentalnych na terenie miasta, województwa i kraju,
 4. uczestniczenie w konkursach, fetiwalach i przeglądach chóralnych na terenie kraju i zagranicą,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. kompletowanie biblioteki nutowej na użytek chórów stowarzyszenia i innych chórów,
 7. organizowanie konkursów kompozytorskich,
 8. rganizowanie imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych i projektów realizowanych przez młodzież i artystów,
 9. organizowanie warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci, młodzieży dorosłych,
 10. prowadzenie nauki śpiewu solowego, zespołowego i nauki gry na instrumentach.

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes – Marian Szczepański
Wiceprezes – Karolina Matusiak-Bednarek
Skarbnik – Anna Sobczyk

Mecenasem
Canto
jest

Anwil S.A.

Sponsorzy

FRUTUŚ
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Polski Cukier
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
Polskie Przetwory
Urząd Miasta Włocławek

Kontakt

Chór "Canto"
Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku
ul. Wiejska 29
tel. (54) 231-19-88
canto@chorcanto.pl